Ten Voorde HRM Consultancy (TVC) is een fullservice adviesbureau op het terrein van Human Resources Management.

Strategisch competentiemanagement - Psychologisch assessment - Ontwikkeling van wetenschappelijk verantwoorde organisatiebrede meetinstrumenten

Uw 'Human Capital' effectiever?

Optimaliseer uw medewerkers

VraagtekenUw 'Human Capital' is zonder twijfel het belangrijkste bepalende element in de slagkracht van uw organisatie. Natuurlijk wilt u uw medewerkers op inspirerende wijze aansturen en hun capaciteiten optimaal benutten. Niet eenmalig, maar doorlopend. Ten Voorde HRM Consultancy biedt u diensten en onderzoeken aan welke alle facetten van dit mobilisatieproces op heldere wijze in kaart brengen. Meetresultaten vormen een beginpunt voor ontwikkeling, individueel of organisatiebreed.

TVC is specialist in maatwerk meetinstrumenten

TVC ontwikkelt, neemt online af en rapporteert bevindingen op maat

UitroeptekenTVC ontwikkelt organisatiebrede meetinstrumenten op maat. Uitgangspunt is de kwaliteit, de ontwikkelde instrumenten dienen wetenschappelijk gevalideerd en genormeerd te zijn. Hiertoe werkt TVC samen met de Universiteit van Leiden.

Log in

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Referenties

Profit sector (o.a.):
» ABN AMRO
» BMW
» Eneco
» Mansal Nederland
» Marsh Mercer
» Organon
» RTL Nederland
» TNS NIPO

Non-profit sector (o.a.):
» Gemeente Amsterdam
» Gemeente Drenthe
» Ministerie V&W
» Ministerie L&V
» Provincie Flevoland
» Staatsbosbeheer